Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda po Javnog tenderu broj 04/2007 za dodjelu posebnih licenci za pruzanje javnog servisa prenosa govora preko mreza baziranih na Internet protokolu "Službeni list Crne Gore, broj 14/2008" od 29.02.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 1