Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju naknade za rad Crnogorskom operatoru tržišta električne energije doo Podgorica za period 01.08.2012.-31.07.2015. godine "Službeni list Crne Gore, broj 37/2013" od 31.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1