Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene Sistema tarifa premija za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima "Službeni list Crne Gore, broj 2/2014" od 14.01.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 13