Rezultati pretrage propisa:

Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању извршне директорице ДОО „Чистоћа“ Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 124
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о суфинансирању Програма рада народних кухиња

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 126
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о одређивању и промјени назива улица у Пљевљима

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 127
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе за 2024.

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 128
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о преносу права својине на ватрогасним возилима на којима право својине има Општина Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 129
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада ДОО „Чистоћа“ Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 130
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада ДОО „Локални путеви“ Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 131
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада ДОО „Комуналне услуге“ Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 132
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада за 2024. годину ДОО „Центар за спорт и рекреацију“ Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 133
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада ДОО „Гријање“ за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 134
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада ЈУ Завичајни музеј Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 135
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на План и програм рада ЈУ Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 136
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28