Rezultati pretrage propisa:

Одлука о давању сагласности на Цјеновник за услуге одржавања пијаца за ДОО „Пијаце/Трегу” Тузи

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2024Registarski broj: 69
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о усвајању Програма рада Скупштине општине Жабљак за 2024.годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 106
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о Буџету општине Жабљак за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 107
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о ослобађању плаћања пореза на непокретности за пољопривредно земљиште које се користи у пољопривредне сврхе у 2024. години

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 108
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о измјени Одлуке о решавању стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе општине Жабљак

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 109
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању у закуп службених станова лицима чија су занимања дефицитарна на територији општине Жабљак

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 110
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о обезбјеђивању средстава за финансирање политичких партија

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 112
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 114
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о јавним паркиралиштима

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 115
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о измјени Одлуке о одређивању накнада за рад одборника и других лица која бира или именује Скупштина општине

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 116
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Јавне установе Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 123
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28