Rezultati pretrage propisa:

Закључак; број: 0301-128/7

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2024Registarski broj: 202
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Закључак; број: 0301-128/8

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2024Registarski broj: 203
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 442
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa rada sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 443
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2023.godinu Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 444
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zaključak o prihvatanju Finansijskog izvještaja za 2023. godinu Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 445
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2023. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 446
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zaključak o prihvatanju Finansijskog izvještaja za 2023. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 447
Vrsta propisa: Neklasifikovan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Zakon o Prijestonici

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2008Registarski broj: 670
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Uredba o visini naknade troškova za premještanje vozila

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2013Registarski broj: 128
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2013Registarski broj: 72
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Pravilnik o boji i oznakama službenih vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne policije

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2015Registarski broj: 1186
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28