Rezultati pretrage propisa:

Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2017Registarski broj: 685
Vrsta propisa: Plan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2020. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1388
Vrsta propisa: Plan
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora direktora jzu Dom zdravlja Mojkovac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2011Registarski broj: 623
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2012Registarski broj: 646
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2014Registarski broj: 445
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Rješenje, br: 08-055/21-1753/2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2022Registarski broj: 158
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2023. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2024Registarski broj: 397
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом ДОО "Спортски центар Жабљак" - Жабљак за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 117
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Решење о давању сагласности на Годишњи програм обављања комуналних дјелатности ДОО "Комунално и водовод" Жабљак за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 118
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом ЈУ "Центар за културу Жабљак" за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 119
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Решење о давању сагласности на именовање вршиоца дужности директора ДОО "Паркинг сервис Жабљак" Жабљак

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 120
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Решење о давању сагласности на именовање вршиоца дужности директора ДОО "Спортски центар Жабљак" Жабљак

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 121
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28