Rezultati pretrage propisa:

Odluka o stavljanju van snage Odluke o elementima za formiranje jediničnih cijena komunalne usluge, način naplate i obračuna snadbijevanja vodom i odvođenja otpadnih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 434
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Elaborata o parking zonama u Prijestonici Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2024Registarski broj: 435
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Zeta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2024Registarski broj: 454
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2024Registarski broj: 455
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama za lokalne funkcionere i lokalne službenike i namještenike u organima i službama Opštine Zeta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2024Registarski broj: 457
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik pogrebnih usluga i usluga održavanja i uređivanja groblja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2024Registarski broj: 458
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga javnih parkirališta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2024Registarski broj: 459
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada društva sa ograničenom odgovornošću Javno-komunalno preduzeće „Zeta“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2024Registarski broj: 460
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Pravilnik o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2011Registarski broj: 499
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Pravilnik o raspodjeli i korišćenju sredstava Egalizacionog fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2011Registarski broj: 1102
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade studije o opravdanosti teritorijalne promjene

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2012Registarski broj: 265
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o raspodjeli i korišćenju sredstava Egalizacionog fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 970
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28