Rezultati pretrage propisa:

Odluka o donošenju Elaborata kontrole i upravljanja parkiranjem u Žabljaku

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 364
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Žabljak za 2024.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 366
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Strategije razvoja biciklizma u opštini Žabljak za period od 2024-2030. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 367
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Zavičajni muzej „Ganića klula“ Rožaje za 2024.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 374
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom JU Narodna biblioteka Rožaje za 2024.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 375
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU Centar za kulturu Rožaje za 2024.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 376
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2024.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 377
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 378
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi Opštine Tivat za 2023. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 383
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 385
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o donaciji motornog vozila Opštini Žabljak

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 389
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o donaciji radnog motornog vozila Opštini Kotor

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 390
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28