Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine opštine Kotor

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2024Registarski broj: 296
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука; бр. 030-016/24-131/2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2024Registarski broj: 319
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о допуни Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Никшић

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2024Registarski broj: 332
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада ДОО „Водовод“ Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 340
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и лица са инвалидитетом Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 342
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на измјену и допуну Статута ЈУ Центар за културу Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 343
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању директора ЈУ Центар за културу Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 344
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена услуга ДОО „Водовод и канализација“ Рожаје за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 351
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским пројекцијама ДОО “Ски центар Хајла“ Рожаје за 2024.годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 352
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом ДОО “Спортски центар“ Рожаје за 2024.годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 353
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом ДОО “Комунално“ Рожаје за 2024.годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 355
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом ДОО “Водовод и канализација“ Рожаје за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 356
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28