Rezultati pretrage propisa:

Одлуку о доношењу Плана и програма рада „Агенција за газдовање градском луком Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 240
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о доношењу Ппогама обављања комуналних дјелатности „Водовод и канализација“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 241
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о доношењу Годишњег програма обављања комуналних дјелатности за „Комунално стамбено“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 243
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о доношењу Програма обављања комуналних дјелатности „Чистоћа“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 244
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на висину цијена управљања комуналним отпадом ДОО „Чистоћа “ Херцег Нови

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 245
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању сагласности на План и програм рада ДОО "Спортски центар Игало"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 246
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о доношењу Програма рада Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 247
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o zaduživanju Opštine Kotor za realizaciju Projekta ”Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Faza V komponenta 2”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2024Registarski broj: 276
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Kotor za 2022. godinu sa Izvještajem o utrošku sredstava po osnovu izletničke takse za 2022. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2024Registarski broj: 291
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Kotor za 2023. godine sa Planom utroška sredstava po osnovu izletničke takse za 2023. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2024Registarski broj: 292
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o usvajanju Izvještaja za žensko preduzetništvo za 2022. godinu o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2024Registarski broj: 294
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28