Rezultati pretrage propisa:

Odlukа o dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2024Registarski broj: 227
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Odluka o budžetu opštine Ulcinj za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2024Registarski broj: 228
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о учешћу општине Беране у поступку продаје дијела имовине стечајног дужника ДОО "SIMON VOYAGES“ - у стечају – Беране

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 229
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Oдлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Даниловград

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 231
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samoupravaОдлука о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 236
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о доношењу Плана и програма рада са Финансијским планом за 2024. годину "Агенције за изградњу и развој Херцег Новог" Д.О.О.

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 238
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о доношењу Плана и програма рада "Агенције за развој и заштиту Орјена Херцег Нови" ДОО за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 239
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлуку о доношењу Плана и програма рада „Агенција за газдовање градском луком Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 240
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28