Rezultati pretrage propisa:

Одлука о измјени и допуни Одлуке о преносу права располагања Мартиновић Реџу ("Службени лист ЦГ- Општински прописи", бр. 50/23)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 154
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине Општине Улцињ

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 157
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о измјенама и допунама Статута Општине Улцињ

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 158
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о боравишној такси

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 159
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнаде за рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Улцињ

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 160
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о давању Градске капеле на коришћење ДОО Barlović Company

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 161
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ДОО „Паркинг Сервис Улцињ” за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 163
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о расписивању Јавног позива за давање у закуп непокретности

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 164
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку женском предузетништву

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 166
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28