Rezultati pretrage propisa:


Одлука о давању сагласности на План и програм рада ЈУ Центар за културу Пљевља за 2024. годину

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 138
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava


Одлука о доношењу Плана заштите и спашавања од техничко - технолошких несрећа Главног града – Подгорица

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 145
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о доношењу Плана заштите и спашавања од хемијских и биолошких ризика Главног града – Подгорица

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 146
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о доношењу Плана заштите и спашавања од клизишта и одрона Главног града – Подгорица

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2024Registarski broj: 147
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о продаји катастарске парцеле број 674/7 КО Сутоморе

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 148
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о преносу права располагања на грађевинском земљишту Булатовић Мирашу

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 149
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о преносу права располагања на непокретности Цвишић Јулки

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 150
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о преносу права сусвојине Томић Бошку и Томић Јанку

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 151
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о преносу права располагања на грађевинском земљишту „ВЕРИТАС“ ДОО

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 152
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

Одлука о преносу права располагања Колић Сафету

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2024Registarski broj: 153
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Lokalna samouprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28