Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o aktivaciji, migraciji i povećanju kapaciteta servisa/usluga na telekomuni- kacionoj/transportnoj mreži državnih organa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2013Registarski broj: 755
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Informacione tehnologije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2016Registarski broj: 833
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Informacione tehnologije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o informacionoj bezbjednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2021Registarski broj: 822
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Informacione tehnologije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima korišćenja domena ispod nacionalnog internet domena Crne Gore “.me”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2011Registarski broj: 600
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Informacione tehnologije

1 - 2