Rezultati pretrage propisa:

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračun članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1227
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o prodaji akcija Vlade Crne Gore u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju ,,dr Simo Milošević" a.d. Igalo

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2015Registarski broj: 1016
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi


Odluka o prodaji imovine na dijelu lokaliteta Fabrike „Gornji Ibar" Rožaje, označen kao lokacija 1A, u vlasništvu države Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2015Registarski broj: 1064
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U- II br. 36/12 od 14. oktobra 2015. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2015Registarski broj: 1257
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o Godišnjem planu zvanične statistike za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2017Registarski broj: 87
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o obrazovanju Savjeta za konkurentnost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2017Registarski broj: 1213
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju "Slobodne zone Novi duvanski kombinat" Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2017Registarski broj: 1308
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o davanju u dugoročni zakup zemljišta čiji je korisnik HTP "Ulcinjska rivijera" ad, Ulcinj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1333
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o godišnjem planu zvanične statistike za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2019Registarski broj: 190
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o dopunama Odluke o Planu privatizacije za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 875
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o raspodjeli dobiti doo „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 905
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8