Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2012Registarski broj: 490
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2012Registarski broj: 531
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade državnih službenika i namještenika za fiskalnu 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 710
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o obrazovanju Etičkog odbora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2013Registarski broj: 200
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2013Registarski broj: 201
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2013Registarski broj: 202
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2013Registarski broj: 609
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o prestanku važenja odluke o obrazovanju Stručnog tima za reformu javne uprave u Crnoj Gori za period 2010-2013. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2013Registarski broj: 747
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske Unije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1009
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske Unije (AFCOS mreža).60/115

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2013Registarski broj: 1258
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Etičkog odbora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1392
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima složenosti poslova za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2017Registarski broj: 7
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25