Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2008Registarski broj: 945
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2009Registarski broj: 271
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 74/2009Registarski broj: 789
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2012Registarski broj: 105
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 709
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade državnih i javnih funkcionera koji funkciju vrše u Vladi Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 711
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2012Registarski broj: 1028
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za žalbe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2013Registarski broj: 40
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1332
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Pravilnik o dopunama Pravilnika o osposobljavanju pripravnika, stručnom ispitu i stručnom usavršavanju službe-nika, sa gradivom posebnog dijela stručnog ispita za kandidate koji su se osposobljavali, odnosno rade na poslovima carina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2001Registarski broj: 550
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o radu državnog trezora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2012Registarski broj: 319
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 507
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24