Rezultati pretrage propisa:

Rješenja o postavljenju tumača

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2022Registarski broj: 865
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Etički kodeks državnih službenika i namještenika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 407
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2016Registarski broj: 715
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2023Registarski broj: 324
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Ispravka Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2011Registarski broj: 1123
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Ispravke Statuta Organizacije fotografskih autora - OFA

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2022Registarski broj: 567
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2008Registarski broj: 722
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 86/2009Registarski broj: 933
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2010Registarski broj: 569
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2011Registarski broj: 90
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Uredba o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2012Registarski broj: 528
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 392
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25