Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 506
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za katastar i državnu imovinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 508
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 509
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 510
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 511
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 515
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 516
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 517
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 518
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 519
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 530
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o imenovanju vršiteljke dužnosti izvršne direktorice Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2022Registarski broj: 531
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24