Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o razrješenju sekretara Ministarstva turizma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 714
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra održivog razvoja i turizma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 715
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra održivog razvoja i turizma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 716
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju sekretara Ministarstva nauke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 758
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za željeznice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 116
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za željeznice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 117
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave javnih radova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 118
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za investicije, javne nabavke, finansije, računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 119
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor organa državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 120
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 121
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o razrješenju direktora Zavoda za školstvo

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 122
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

Rješenje o razrješenju člana Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 126
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: II. JAVNA UPRAVA Podblast: Državna uprava

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24