Rezultati pretrage propisa:

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana”Tološi 2” u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 92
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A” u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 93
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana”Centar”, Opština Tuzi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 94
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna urbanističkog projekta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2020Registarski broj: 95
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 93/2020Registarski broj: 1190
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Centar“, Opština Plužine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2021Registarski broj: 946
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 105/2021Registarski broj: 1272
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine”, Opština Žabljak

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 126/2021Registarski broj: 1709
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2022Registarski broj: 67
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2022Registarski broj: 374
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2022Registarski broj: 472
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R -3, Pljevlja – Metaljka, I faza: dionica Pljevlja – Krće (Baljenovac)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 583
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19