Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izradi Izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1267
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1270
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Zeleni”, Opština Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1271
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1272
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Štitarička rijeka”, Opština Mojkovac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1273
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno – urbanistički plan Opštine Plav

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1274
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan „Centar”, Opštine Plužine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1275
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izboru jednog člana Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2019Registarski broj: 1350
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog Grada - Podgorice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2019Registarski broj: 1433
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1808
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta „Istorijsko jezgro” Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1809
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta „Istorijsko jezgro” Cetinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana i urbanističkog projekta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1811
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20