Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 729
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, Opština Mojkovac

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 730
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana Opštine Plav

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 731
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Centar“, Opština Plužine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 732
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Centar”, Opština Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 738
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, Opština Mojkovac i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu lokalne studije lokacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 739
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana Opštine Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostorno–urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 740
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune državne studije lokacije “Rt Đeran - Port Milena“, Opština Ulcinj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 741
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje


Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade „Golubovci” i u dijelu Generalne urbanističke razrade ,,Podgorica”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 910
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno - urbanistički plan Opštine Gusinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 913
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Zeleni“, Opština Rožaje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1266
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19