Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 KV sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 KV sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2017Registarski broj: 133
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju Državne studije lokacije "Dio Sektora 22" Tivat

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 644
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Agroindustrijska zona” u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2017Registarski broj: 1067
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Agroindustrijska zona” u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2017Registarski broj: 1246
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 444
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – moduli IV i V" – Velika plaža

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2018Registarski broj: 1313
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2018Registarski broj: 1314
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije"Arsenal" - Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2018Registarski broj: 1315
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije “Spas”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2019Registarski broj: 209
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka Ustavnog suda, U-I br. 13/16

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2019Registarski broj: 214
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2019Registarski broj: 670
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2019Registarski broj: 671
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19