Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2024Registarski broj: 173
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2024Registarski broj: 250
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2024Registarski broj: 485
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o korišćenju i raspodjeli sredstava komore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2024Registarski broj: 525
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima komore i strukovnih komora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2024Registarski broj: 526
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2012Registarski broj: 73
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2013Registarski broj: 695
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2015. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2015Registarski broj: 1000
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Program uređenja prostora za 2016. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2016Registarski broj: 711
Vrsta propisa: Program
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Rješenje o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2017Registarski broj: 1068
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Pošćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2022Registarski broj: 281
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2012Registarski broj: 41
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19