Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1443
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu označavanja građevinskog proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 73/2016Registarski broj: 1466
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik za aluminijumske konstrukcije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 60
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 731
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 847
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2018Registarski broj: 803
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o stručnom usavršavanju članova Inženjerske komore Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1394
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1819
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2021Registarski broj: 949
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Правилник о условима за израду техничке документације за зграде у којима се обавља канцеларијско пословање

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 89/2023Registarski broj: 1319
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2024Registarski broj: 55
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2024Registarski broj: 155
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19