Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2009Registarski broj: 277
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2010Registarski broj: 241
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 944
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1017
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1018
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1020
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o bližim uslovima I načinu prilagođavanja objekata za pristup I kretanje lica smanjene pokretljivosti I lica sa invaliditetom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1047
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1159
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2013Registarski broj: 1201
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2014Registarski broj: 962
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2015Registarski broj: 706
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2016Registarski broj: 734
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19