Rezultati pretrage propisa:

Одлука о допуни Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима на којима право располагања има општина Пљевља Друштву са ограниченом одговорношћу “Комуналне услуге” Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 337
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Одлука о давању у закуп пословног простора у згради “Трепча”, путем прикупљања понуда

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 338
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Одлука о стављану ван снаге Одлуке о давању на коришћење непокретности Спортском риболовном клубу „Липљен“ Пљевља

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 339
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Одлука о продаји катастарске парцеле 1869/3 к.о.Поди

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2024Registarski broj: 361
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 365
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o donošenju Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 371
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV 1x630kVA "DUMIDRAN-NOVA" na kat. parc. br.149/1 KO Mrčevac sa uklapanjem U 10kV mrežu preko k.p.br.149/1, 152/1, 152/4 i 406 sve KO Mrčevac u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mrčevac“ (»Sl.list CG« Opštinski propisi br. 20/13)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 387
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 41 b zona B Izmjena i dopuna DUP-a “Ulcinj-Grad” za lokalitet “Liman 1” Opština Ulcinj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2024Registarski broj: 396
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 398
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju sekundarnog vodovodnog sistema Donjeg Grblja sa priključka Jugodrvo – podsistem Bigovo, faza I

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 402
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju – zamjenu kompletne sekundarne i tercijalne vodovodne mreže u Novom Naselju (projektna mjera KO9)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 403
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - Solarne elektrane Koljeno instalisane snage 5 MW (AC) sa trafostanicom TS 5 MW 35/0,8 kV sa uklapanjem u 35 kV dalekovodnu mrežu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 406
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19