Rezultati pretrage propisa:

Zakon o infrastrukturi prostornih podataka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2017Registarski broj: 802
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2017Registarski broj: 1305
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 86/2022Registarski broj: 1266
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2012Registarski broj: 530
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o povjeravanju dijela poslova ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Inzinjerskoj komori Crne gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2013Registarski broj: 683
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o proceduri izrade i donošenja planskog dokumenta po skraćenom postupku

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2013Registarski broj: 896
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2014Registarski broj: 596
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2014Registarski broj: 763
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 55
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 56
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti za građevinske proizvode

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2017Registarski broj: 607
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Razvoj i prostorno planiranje

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20