Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o načinu i uslovima za uzgajanje divljači

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1201
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obrascu dozvole za sportsko-rekreativni ribolov

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 648
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RIBOLOVNIM ZABRANAMA, OGRANIČENJIMA I MJERAMA ZA ZAŠTITU RIBLJEG FONDA

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 182
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Naredba o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mlađi nedoraslih riba i drugih morskih organizama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 108
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Naredba o dopunama Naredbe o ribolovnim zabranima, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2000Registarski broj: 156
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 985
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini i načinu izrade lovne osnove i učešću zainteresovanih lica u postupku njenog donošenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2012Registarski broj: 478
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2014Registarski broj: 556
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8