Rezultati pretrage propisa:

Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru za 2016. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2016Registarski broj: 10
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru za 2022. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2022Registarski broj: 169
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 410
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Rješenje da JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore -Podgorica ispunjava uslove za osnovna i specijalizovana fizičko-hemijska ispitivanja kvaliteta površinskih i otpadnih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2000Registarski broj: 151
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 71/2023Registarski broj: 1092
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Program sistematskog ispitivanja kvaliteta vode na vodozahvatima (zone sanitarne zaštite) i javnim kupalištima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2000Registarski broj: 152
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za 2oo1.godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2000Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Uredba o vršenju podvodnih aktivnosti u vodama Republike Crne Gore

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2006Registarski broj: 724
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 640
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 996
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 902
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 74/2021Registarski broj: 899
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7