Rezultati pretrage propisa:

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Sakate-Zaton“ (u dužini 500m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Zaton), vodotok Lim, Opština Bijelo Polje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011Registarski broj: 813
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Pašića polje“, vodotok Lim, Opština Bijelo Polje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011Registarski broj: 814
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Od mosta u Ozrinićima pa uzvodno u dužini od 1800m, iz korita vodotoka, MZ Ozrinići“, vodotok Gračanica, Opština Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011Registarski broj: 815
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Halda-Žirovnica“ (1900m nizvodno od deponije Halda, iz korita vodotoka, MZ Ozrinići), vodotok Gračanica, Opština Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011Registarski broj: 816
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Zabrani", (u dužini 100m, sa lijeve obale i korita vodotoka, ispod Mišurice), MZ Botun, vodotok Morača, Glavni Grad Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 936
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Luge I" (od upravne zgrade „Izgradnja" a.d., uzvodno u dužini 1000m iz korita vodotoka, MZ Luge), vodotok Lim, opština Berane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 937
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Duga" (u dužini 350m, sa lijeve obale i korita vodotoka Morače, MZ Bioče), Glavni Grad Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 938
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka, U-II br. 10/10

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2013Registarski broj: 75
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Radovina“ (u dužini od 300m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Lješkopolje), vodotok Morača, Glavni grad Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2013Registarski broj: 1257
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o obrazovanju Savjeta za vode

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 903
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o određivanju ranjivih područja na vodnom području Jadranskog sliva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2020Registarski broj: 108
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Odluka o određivanju ranjivih područja na vodnom području Jadranskog i Dunavskog sliva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 74/2023Registarski broj: 1130
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7