Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o listi vina proizvedenih u 2014. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2015Registarski broj: 630
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o tipovima đubriva, uslovima za amonijum-nitratna đubriva visoke koncentracije azota, načinu označavanja i pakovanja đubriva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2015Registarski broj: 718
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o identifikaciji i registraciji pčelinjih društava

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2015Registarski broj: 1080
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja registra i izdavanju pasoša za kućne ljubimce

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2015Registarski broj: 1081
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vršenja veterinarskih pregleda živih životinja koje se uvoze u Crnu Goru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1113
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o listi životinja i proizvoda životinjskog porijekla koji podliježu veterinarskim pregledima na graničnim inspekcijskim mjestima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1115
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu životinja tokom klanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1116
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o prijavljivanju pošiljki životinja i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze u Crnu Goru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1117
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2015Registarski broj: 1145
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja azijske strižibube Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2015Registarski broj: 1206
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu notifikacije o zadržavanju pošiljke bilja koja se unosi u Crnu Goru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1309
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vršenja revizije sprovođenja plana službenih kontrola hrane i hrane za životinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2016Registarski broj: 847
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16