Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje smotavaca karanfila (cacoecimorpha pronubana hb. i epichoristodes acerbella (walk.) diak.)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 411
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje Gibberella circinata Nirenberg & O´Donnell

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2012Registarski broj: 433
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2012Registarski broj: 477
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2012Registarski broj: 1035
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2012Registarski broj: 1056
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima za upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2013Registarski broj: 313
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora za skladištenje i promet sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2013Registarski broj: 314
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 417
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o utvrđivanju liste vina proizvedenih u 2012. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 505
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o upotrebi sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 550
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja evidencije mješavina i uvezenog sjemenskog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2013Registarski broj: 861
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kadra i opreme koje treba da ispunjava pravno lice i registrovani proizvođač za stručnu kontrolu sadnog i sjemenskog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 878
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16