Rezultati pretrage propisa:

Odluka o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume P.J. Rožaje u pet gazdinskih jedinica, na period od sedam godina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 892
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Odluka o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2015Registarski broj: 1062
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Odluka o donošenju izmjene Programa podrške razvoju poljoprivrede - IPARD like za 2015. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2015Registarski broj: 1228
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Odluka o obrazovanju Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2017Registarski broj: 771
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Odluka o određivanju regiona za proizvodnju vina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1344
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Odluka o visini naknade za vršenje kontrole i obaveznih pregleda u proizvodnji poljoprivrednog i šumskog sjemena i sadnog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2000Registarski broj: 514
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje prstenaste truleži krtola krompira

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 744
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava ovlašćeno pravno lice, način sticanja ovlašćenja za ocjenu kvaliteta vina i uslovi i način ocjenjivanja i superocjenjivanja kvaliteta vina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 394
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja Anoplophora chinensis (Forster)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 179
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 180
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o tehničkim uslovima na graničnim prelazima za obavljanje fitosanitarnih pregleda pošiljke bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2012Registarski broj: 247
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje kestenove ose galice - dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 410
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16