Rezultati pretrage propisa:

Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 843
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Akcioni plan za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) (novembar 2012 do novembar 2015)

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2012Registarski broj: 1129
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 531
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 639
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2014Registarski broj: 451
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 988
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 989
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 992
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 635
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjeni Zakona o sredstvima za ishranu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 653
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2018Registarski broj: 796
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o higijenskim zahtjevima za hranu životinjskog ili biljnog porijekla

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1111
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16