Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima za prodajne objekte i skladišta sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1813
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za uvoz i tranzit kopitara*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1814
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu uništavanja otpada sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1815
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o opštim i posebnim standardima za stavljanje jaja na tržište*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 126/2021Registarski broj: 1711
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za unos pošiljki proizvoda životinjskog porijekla i hrane za kućne ljubimce koju unose putnici kao ličnu pošiljku*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2022Registarski broj: 91
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o Listi vina za koja je u 2021. godini izdata dozvola za stavljanje u promet

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2022Registarski broj: 285
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za utvrđivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2022Registarski broj: 300
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju registra sredstava za zaštitu bilja*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2022Registarski broj: 301
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2023Registarski broj: 1037
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, iskorjenjivanje i sprečavanje širenja štetnog organizma Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914.), Nouioui et al. 2018.*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2023Registarski broj: 1038
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja virusa smeđe naboranosti ploda paradajza - tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 73/2023Registarski broj: 1118
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 84/2023Registarski broj: 1246
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18