Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za iskorjenjivanje i suzbijanje borove nematode Bursaphelenchus hylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et. al.

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2018Registarski broj: 1318
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala krmnog bilja*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 746
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 747
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalnom nivou rezidua sredstava za zaštitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2019Registarski broj: 767
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma spodoptera frugiperda (SMITH) *

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1253
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2019Registarski broj: 1441
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima za prodajne objekte i skladišta sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1813
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za uvoz i tranzit kopitara*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1814
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu uništavanja otpada sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1815
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o opštim i posebnim standardima za stavljanje jaja na tržište*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 126/2021Registarski broj: 1711
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za unos pošiljki proizvoda životinjskog porijekla i hrane za kućne ljubimce koju unose putnici kao ličnu pošiljku*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2022Registarski broj: 91
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o Listi vina za koja je u 2021. godini izdata dozvola za stavljanje u promet

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2022Registarski broj: 285
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16