Rezultati pretrage propisa:

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim komunikacijama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 94
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o načinu objave informacija o cijenama, tarifama i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2010Registarski broj: 214
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o obrascima dokumenata koje dostavljaju operatori o kapacitetima elektronske komunikacione infrastrukture koja je od interesa za zajedničko korišćenje

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2010Registarski broj: 235
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio - difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2010Registarski broj: 236
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 766
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 188
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2013Registarski broj: 53
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 595
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2013Registarski broj: 1202
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prenosivosti brojeva

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2010Registarski broj: 215
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o određivanju kategorija korisnika povoljnosti u korišćenju usluga Univerzalnog servisa

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 649
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o načinu vođenja odvojenog računovodstva i obračuna neto troškova univerzalnog poštanskog operatora

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2012Registarski broj: 483
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9