Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem univerzalnog servisa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1189
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o obrascu tehničkog rješenja korišćenja radio-frekvencija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2013Registarski broj: 1203
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o načinu izdavanja i upotrebe poštanskih maraka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2013Registarski broj: 1261
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o kvalitetu usluga univerzalnog servisa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 581
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 582
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o radioamaterskim komunikacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 583
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku određivanja pozivnog znaka i međunarodnog pomorskog radiokomunikacionog identifikacionog broja za radio uređaje u pomorskim mobilnim radiokomunikacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2014Registarski broj: 604
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o pristupu i interkonekciji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2014Registarski broj: 605
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra operatora, registra odobrenih radio frekvencija, registra dodijeljenih brojeva, registra dodijeljenih adresa i registra elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 702
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o prenosivosti brojeva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 760
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o tehničkim i organizacionim uslovima za presrijetanje komunikacija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1402
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o raspodjeli sredstava iz fonda Agencije za pomoć komercijalnim radio emiterima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2015Registarski broj: 612
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9