Rezultati pretrage propisa:

P R A V I L N I K O TEHNIČKO - EKSPLOATACIONIM USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU KORISTITI RADIO - DIFUZNE STANICE ZA FREKVENCIJSKI MODULISANE EMISIJE

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2010Registarski broj: 226
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

P R A V I L N I K O TEHNIČKIM I EKSPLOATACIONIM USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU KORISTITI RADIO-DIFUZNE STANICE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA VHF I I III I UHF IV I V

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2010Registarski broj: 227
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o kvalitetu usluga Univerzalnog servisa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2010Registarski broj: 650
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2010Registarski broj: 694
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javne elektronske komunikacione mreže

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 23
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 128
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka poštanskih operatora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2012Registarski broj: 389
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o kriterijumima za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2012Registarski broj: 390
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o obliku i sadržaju ovlašćenja lica koja vrše stručni nadzor nad radom poštanskih operatora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2012Registarski broj: 688
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o stručnom nadzoru u oblasti poštanskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2012Registarski broj: 689
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o regulaciji maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 977
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2012Registarski broj: 1104
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9