Rezultati pretrage propisa:

Odluka o sadržini i formi zahtjeva za odobrenje za korišćenje numeracije i adresa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2012Registarski broj: 44
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 975
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju Finasijskog plana sa Programom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2013Registarski broj: 2
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 173
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2013Registarski broj: 584
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 10
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju Finansijskog plana i Plana rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 14
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Azerbejdžan

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2014Registarski broj: 437
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o načinu objave informacija o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2014Registarski broj: 533
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o uslovima za ostvarivanje javnog pristupa podacima koje je agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost prikupila od operatora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2014Registarski broj: 534
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o planu namjene radio-frekvencijskog spektra

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 746
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2016Registarski broj: 740
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10