Rezultati pretrage propisa:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pošte Crne Gore AD Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2013Registarski broj: 224
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar” - Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2013Registarski broj: 337
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar“ -Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 874
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 919
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju cijena rezervisanih poštanskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 397
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tarifama i paketima univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 976
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10