Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 646
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite na radu od rizika izloženosti biološkim materijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2017Registarski broj: 1329
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2018Registarski broj: 805
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1292
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o planu mjera zaštite i zdravlja na radu*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 878
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2021Registarski broj: 934
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o načinu sprovođenja obuke i polaganja ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2022Registarski broj: 248
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2022Registarski broj: 250
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Statut Saveza sindikata Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 34
Vrsta propisa: Statut
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Statut o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2015Registarski broj: 1025
Vrsta propisa: Statut
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Statut o izmjenama i dopunama Statuta Saveza sindikata Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2015Registarski broj: 1229
Vrsta propisa: Statut
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o razrješenju člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d.o.o.

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2022Registarski broj: 112
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10