Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o obliku i sadržaju sertifikata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2011Registarski broj: 85
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o načinu i postupku vođenja evidencije o zaključenim ugovorima o volonterskom radu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 696
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o obrascu volonterske knjižice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 697
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i vođenje evidencije izdatih i oduzetih dozvola za rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2012Registarski broj: 349
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu volonterske knjižice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 996
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2012Registarski broj: 1090
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o načinu određivanja i granicama najvećeg dopuštenog nivoa izlaganja optičkom zračenju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2014Registarski broj: 36
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o bližem sadržaju Akcionog programa o sprovođenju mjera zaštite od nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 579
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite prilikom upotrebe sredstva za rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2015Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite prilikom ručnog prenošenja tereta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2015Registarski broj: 629
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti buci

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2016Registarski broj: 750
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o uslovima za sredstva i opremu lične zaštite na radu prilikom korišćenja izvora nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 59
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10