Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2022Registarski broj: 881
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2022Registarski broj: 907
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga za kandidata za imenovanje članova Savjeta Agencije za elektronske medije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 6400
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Agencije za elektronske medije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2010Registarski broj: 735
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 510
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1102
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Zaključak, broj: 00-72/17-9/3

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 640
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 97
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2005Registarski broj: 641
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Odluku o izmjeni Plana raspodjele radiodifuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 437
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Uredba o dopunama Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2015Registarski broj: 1125
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

1 - 2 - 3 - 4