Rezultati pretrage propisa:

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postupku naplate i visini takse za korišćenje radijskih prijemnika u motornim vozilima ("Sl. list RCG", br. 49/03)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2020Registarski broj: 999
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Odluka o imenovanju Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2021Registarski broj: 767
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Odluka, U-II br. 23/19

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 79/2021Registarski broj: 959
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Odluka o visini naknade i načinu isplate troškova u postupku rješavanja sporova pred Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost između mrežnog operatora i operatora javne elektronske komunikacione mreže

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2022Registarski broj: 542
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 485
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 700
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 701
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 754
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 755
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011Registarski broj: 819
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o uslovima za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju sopstvenom produkcijom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 187
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2012Registarski broj: 541
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

1 - 2 - 3 - 4