Rezultati pretrage propisa:

Rješenje broj: 01/1962/2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2010Registarski broj: 732
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje broj: 01/1997/2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2010Registarski broj: 733
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 939
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi Pravnom fakultetu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2011Registarski broj: 372
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi Fakultetu političkih nauka, organizacionoj jedinici Univerziteta Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 428
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi Fakultetu za pomorstvo, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti interdisciplinarnih istraživanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 695
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi Fakultetu za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Beranama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 730
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za biznis i turizam, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Budvi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 126
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad Privatnoj naučnoistraživačkoj ustanovi „Institutu savremenih tehnologija Crne Gore” u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 893
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2012Registarski broj: 1087
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1200
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad d.o.o. Centru za ekotoksikološka ispitivanja, sa sjedištem u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 170
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7