Rezultati pretrage propisa:

Odluka o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2021Registarski broj: 945
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odlukao izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2022Registarski broj: 207
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Одлука о образовању Савјета за иновације и паметну специјализацију

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 109/2023Registarski broj: 1722
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2024Registarski broj: 295
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu naučno­istraživačkog kadra, opreme, prostora i potrebnih sredstava za osnivanje i rad naučnoistraživačkih ustanova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 106
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Pravilnik o sadržaju registra, načinu upisa i brisanju iz registra licenciranih naučnoistraživačkih ustanova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 107
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i bližim kriterijumima za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća kao i iznose nagrada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 419
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Pravilnik o uslovima za odobravanje i način korišćenja sredstava iz budžeta Crne Gore za realizaciju programa centara izvrsnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2017Registarski broj: 1299
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Pravilnik o bližim uslovima, postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za inovativne programe i projekte

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 100/2021Registarski broj: 1230
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Правилник о критеријумима за именовање независних експерата и поступку оцјене иновационих програма и пројеката

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 107/2021Registarski broj: 1319
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar ,,Tehnopolis”- Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2013Registarski broj: 748
Vrsta propisa: Statut
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o Pravopisu crnogorskog jezika i Rječniku crnogorskog jezika (pravopisni rječnik)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2010Registarski broj: 548
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7